Tyto formativní pokyny vysvětlují charakteristiky bioaktivátoru POREM, postup pro jeho distribuci a očekávané výsledky z terénní aplikace, jak při pěstování plodin, tak při obnově půdy evropských degradovaných půd, například v Itálii, Španělsku a v České republice.
Pro výrobu a detaily ohledně specifických technických a operačních vlastností prosím využijte POKYNY K PRODUKCI BIOAKTIVÁTORU POREM.

Tyto pokyny mají sloužit pro:
- Zemědělce, kteří chtějí používat produkt schopný hnojit, zlepšovat a regenerovat půdu pro zemědělské účely, vhodný pro všechny zemědělské plodiny. Produkt POREM je určen zejména zemědělským půdám, které podléhají vysokému stupni degradace (dokonce i půdy s nízkým obsahem organické hmoty v semiaridních oblastech), pro jejichž obnovu jsou hledány nové, ekonomicky efektivní strategie.
- Veřejné instituce, které usilují o obnovu oblastí postižených degradací půd s nízkým obsahem organické hmoty.
- Zahradníky, zahradnictví i pěstitelské společnosti, které pečují o parky a zahrady a preferují použití ekologických hnojiv a přípravků na úpravu půdy s nízkým pachovým impaktem.