Tyto formativní pokyny vysvětlují (prostřednictvím textu, textových boxů, fotografií, obrázků, grafů a tabulek) technické a provozní vlastnosti, protokoly a postupy pro výrobu bioaktivátoru POREM z drůbežího hnoje / trusu a technické a environmentální výhody tohoto produktu.

Pro postupy aplikace v rostlinné výrobě a obnovu funkcí evropských degradovaných půd prosím využijte Pokyny pro použití bioaktivátoru POREM.

Tento pokyn má sloužit pro:
- Chovatele drůbeže, tj. subjekty věnující se produkci vajec či chovubrojlerů, krůt (pro maso), kachen (pro maso, játra, nebo vejce), rovněž intenzivní chov drůbeže.
Zejména je určen chovatelům drůbeže se smíšenou výrobou (zemědělské činnosti spojené s chovem drůbeže, s cílem optimalizovat kvalitu hnoje rozmetávaného na polích) a ekologickým chovatelům drůbeže.
- Zemědělce, kteří chtějí používat produkt schopný hnojit, zlepšovat a regenerovat zemědělské půdy, vhodný pro všechny typy plodin. Bioaktivátor (půdy regenerující produkt) lze vyrábět přímo na farmě díky jednoduchému postupu přípravy/výroby z drůbežího hnoje/trusu.
Zejména je určen zemědělcům, kteří obhospodařují nadužívané, znehodnocené či degradované půdy, zhutněné a/nebo půdy postrádající organickou složku.
- Výrobce organických hnojiv, kteří chtějí nabízet novou kategorii produktů v podobě půdního bioaktivátoru.
- Veřejné instituce aktivní v oblasti obnovy postižených či degradovaných půd.
Ambicí této směrnice je poskytnout vhodný nástroj národním a evropským zákonodárným komorám i široké veřejnosti. Demonstrace systému POREM přispěje k vytváření a šíření nových perspektiv a možností v oblasti využívání a správy půdy.