MICRONADIR SL MICRONADIR MICRONADIR je start-up společnost založená v roce 2015, která své aktivity zaměřuje na vývoj, výrobu, komercionalizaci a poradenství v oblasti bioproduktů vzniklých z organických odpadů, stabilizovaných pomocí inokulace prospěšnými mikroorganizmy a enzymy s identifikovanými biofertilizačními, biostimulačními a biopesticidními vlastnostmi. Tyto inokulace umožňují vznik bioproduktů s přidanou bioaktivní hodnotou, požadovaných a vděčně přijímaných v zemědělském sektoru. MICRONADIR svými rozsáhlými zkušenostmi v oblasti hospodářství organických odpadů podporuje Dr. Pascual, který dělí své denní aktivity mezi pozici vedoucího výzkumníka v institutu CEBAS-CSIC a pozici konzultanta ve společnosti MICRONADIR.

EPS biotechnology, s.r.o. EPS Již od úplného počátku své existence (r. 2002) klade společnost EPS biotechnology nejvyšší důraz na aktivní přístup k řešení environmentálních sanací. Poskytujeme služby v oblasti environmentálních biotechnologií, především v souvislosti s ochranou ŽP, v oblasti biotechnologického výzkumu a vývoje a dále v oblasti nakládání s odpady a využívání obnovitelných zdrojů. Specializujeme se na inovativní biotechnologie, průzkum kontaminovaných zemin, hornin, podzemních vod a stavebních materiálů a na jejich následnou sanaci za použití primárně bioremediačních metod. Analytický a experimentální arsenál našich laboratoří řadí EPS mezi nadstandardně vybavené výzkumné společnosti ve Střední Evropě. Věrni zemědělské tradici oblasti jihovýchodní Moravy, zabýváme se v EPS též výzkumem inovativních vinařských a obecně kvasných biotechnologií.

Národní agentura pro nové technologie, energii a udržitelný hospodářský rozvoj ENEA V souladu s čl. 37 Zákona č. 99 z 23. června 2009 jsou aktivity agentury ENEA mířeny na výzkum, inovační technologie a pokročilé služby v oblasti energetiky. Laboratoře ENEA Faenza MAterial Technologies (ENEA-SSPT-PROMAS-TEMAF) spadající pod oddělení Udržitelného rozvoje mají plochu přibližně 3 500 m2, a 20 výzkumných či administrativních zaměstnanců zabývajících se projekty v oblasti nových materiálů a technologií. Hlavním zaměřením jsou tradiční i pokročilé keramické materiály, keramické kompozity a stavební materiály. Aktivity laboratoří jsou financovány prostřednictvím účasti v národních a evropských výzkumných projektech, technologických služeb drobným a středním firmám a dále ze spolupráce s průmyslovými korporacemi a soukromými firmami. Tyto laboratoře pracují ve třech hlavních oblastech – keramika, technologie a inženýrství; jejich základním účelem je inovace a transfer technologií. Aktivity jsou organizovány do skupin „nové materiály a technologie“ a „inženýrství a kvalifikace“. Skupina „nových materiálů a technologií“ se rovněž zabývá inovativními materiály a technologiemi pro obnovu a recyklaci biomasy, zaměřenými na udržitelný ekonomický rozvoj, dále podporou pro místní společnosti, experimentálními projekty transferu technologií, pilotními aplikacemi a rozvojem fyzikálních metod pro charakterizaci biomasy a organických hnojiv. Podstatné zkušenosti byly v rámci několika EU LIFE projektů získány v oblasti nakládání s odpady z drůbeží výroby. Významným přispěním ze strany laboratoře SSPT-USER-RISE bude zpracování analýzy životního cyklu (LCA) a cenové analýzy (LCC) za využití zkušeností nabytých při produkci organických hnojiv z odpadů.