CENTRUM EDAFOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH APLIKACÍ V REGIONU SEGURA (CEBAS) CSIC Španělská národní rada pro výzkum (CSIC) náleží skrze státního tajemníka pro výzkum pod správu Španělského ministerstva pro vědu a inovace a je největší veřejnou výzkumnou institucí ve Španělsku a třetí největší v Evropě. CEBAS je institutem CSIC lokalizovaným v oblasti Murcia (jv. Španělsko), 50 km od pobřeží Středozemního moře, v podmínkách polopouštního klimatu. CEBAS byl založen r. 1958 za účelem rozšiřování výzkumu v oblastech zemědělství, přírodních zdrojů a environmentálních věd a dnes je členěn do pěti oddělení: Rostlinná výživa a fyziologie, Rostlinné pěstitelství a patologie, Potravinářská věda a technologie, Ochrana půdy a vody a Hospodaření s organickými odpady. Své výzkumné aktivity CEBAS zahájil v polovině osmdesátých let a zaměřil se na studium půdních organických hmot a huminových frakcí a také na hledání nových zdrojů organických hmot, jež by mohly nahradit tradiční přírodní hnojiva (jako je rašelina a hnůj), charakterizaci těchto organických hmot a jejich čištění a recyklaci v půdě pro zemědělské účely i rekultivaci. Za posledních 12 let vedl CEBAS studie týkající se užití mikrobiálních a biochemických markerů kvality půd, půdní degradace a regenerace v přírodních i zemědělských systémech. Vědecká produktivita tohoto institutu je od počátku činnosti kvalitativně i objemově významná (vedoucí výzkumník publikoval více než 130 vědeckých článků a několik knih a knižních kapitol), zásadní je především průkopnická činnost v oblasti studia stabilizace (kompostování) a recyklace organických odpadů, půdní enzymologie a bioindikátorů půdní kvality, procesů půdní degradace a desertifikace a dále využití komunálních odpadů při rekultivaci degradovaných půd.