EPS biotechnology, s.r.o. EPS Již od úplného počátku své existence (r. 2002) klade společnost EPS biotechnology nejvyšší důraz na aktivní přístup k řešení environmentálních sanací. Poskytujeme služby v oblasti environmentálních biotechnologií, především v souvislosti s ochranou ŽP, v oblasti biotechnologického výzkumu a vývoje a dále v oblasti nakládání s odpady a využívání obnovitelných zdrojů. Specializujeme se na inovativní biotechnologie, průzkum kontaminovaných zemin, hornin, podzemních vod a stavebních materiálů a na jejich následnou sanaci za použití primárně bioremediačních metod. Analytický a experimentální arsenál našich laboratoří řadí EPS mezi nadstandardně vybavené výzkumné společnosti ve Střední Evropě. Věrni zemědělské tradici oblasti jihovýchodní Moravy, zabýváme se v EPS též výzkumem inovativních vinařských a obecně kvasných biotechnologií.