Předpokládané výstupy: Konkrétní technické výstupy projektu POREM budou následující: • Demonstrace vhodnosti ošetření drůbežího hnoje za účelem získání přírodního hnojiva/bioaktivátoru vykazujícího sníženou intenzitu zápachu (20% redukce emisí NH3 oproti původnímu materiálu), sníženou salinitu (<5 dS/m) a minimálně 40% obsah fosforu ve formě struvitu. • Demonstrace environmentální prospěšnosti projektu POREM ve vztahu k tematické strategii EU v oblasti ochrany půdy na místní i globální úrovni a odhad budoucích aplikací. • Zvýšená úrodnost půd po dvou letech aplikací POREM bioatkivátoru, v intencích celkového obsahu organických látek, kvality půdy a socioekonomických dopadů: o Zvýšení objemové hustoty a stability agregátů o 20%, o zvýšení obsahu organického uhlíku (40%) a rozpuštěného uhlíku (40%), o zvýšení celkového obsahu dusíku (40%) a fosforu (25%), o zvýšení celkové biodiverzity (stanovení PLFA) o 25% v zastoupení bakterií a hub, o zvýšení výnosu z rostlin o 35%, o zlepšení hospodaření s půdou ve smyslu redukce množství aplikovaných anorganických hnojiv a redukce zavlažování, o prokázání technologické a ekonomické životaschopnosti, o prokázání dosažených a odborný odhad budoucích socioekonomických dopadů. • Kompozice nízko-nákladové uživatelské příručky pro rehabilitaci půd a aplikaci ošetřeného drůbežího hnoje. • Uspořádání odborných i technických seminářů. • Uspořádání čtyř projektových workshopů. • Publikace dvou revidovaných vědeckých článků. • Zveřejnění 15ti článků v obecných tištěných mediích a dvě televizní účasti. • Účast na 10 národních či mezinárodních konferencích, trzích, a podobných událostech. • Vytvoření aktivní komunikační sítě s 10 konsorcii, řešícími podobné projekty, která umožní sdílení informací o dané problematice. • Vytvoření stabilních kontaktů s alespoň 10 odborníky z veřejné sféry či různých evropských i národních legislativních institucí. • Následující výstupy budou realizovány pro zvýšení přenositelnosti a veřejného povědomí o projektu: o Webové stránky projektu a profil na sociální síti (Facebook). o 12 informačních tabulí, 10 000 letáků, 1 roll-up banner, 12 posterů, 2 500 reklamních předmětů. o Projektové video. o Zpráva o povědomí laické veřejnosti (Layman report).