05-07 / 12/2018
IFS 18 - Agronomická konference a Cambridge (ENEA)

Přibližně 100 účastníků: vědci, environmentální technici a studenti. Tématem bylo „Půdy a hnojiva: řízení ke zlepšení účinnosti využití živin“. Bylo předneseno jedenáct příspěvků, které se zabývaly tématy, jako je struktura půdy a řízení plodnosti, vliv stavu půdy na produktivitu mléčných travních porostů, uhlík v půdě, přístup 4 na mille, vápník v půdě, praktické řízení zdravotního stavu půdy a hodnocení půdních testerů. Distribuovaný materiál pro šíření: 1 článek, 1 plakát a 100 brožur