Červen 2019 Conferencia de sitios kontaminados, Piešťany (SK)

Hlavním cílem konference bylo vytvořit plodné srovnání zaměřené na výměnu názorů, znalostí a zkušeností souvisejících s environmentální zátěží a přicházejících od odborníků vládních a nevládních organizací, veřejného a soukromého sektoru, postupů, výzkumu a akademického světa. Zúčastnili se také zástupci obcí a měst, kteří byli schopni najít informace o této oblasti. Tým EPS se akce aktivně účastnil, propagoval projekt LIFE AgriSed a distribuoval jeho diseminační materiál publiku přibližně 110 lidí. Akce byla také vzácnou příležitostí k dialogu a diskuzi se slovenskými úřady. Distribuovaný materiál pro šíření: 1 článek a 100 brožur.